Maharashtra Aarogya Bharti Mock Test No – 01 महाराष्ट्र आरोग्य भरती परीक्षा

Aarogya Bharti Mock Test 01

Maharashtra Aarogya Bharti Mock Test No – 01 महाराष्ट्र आरोग्य भरती परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न असतील. प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण असतील. म्हणजेच, परीक्षेच्या एकूण गुणांची संख्या 200 असेल. परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रकारची असेल. प्रत्येक प्रश्नासाठी एकच योग्य उत्तर असेल. परीक्षा मराठी भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. भरती साठी विचारले जाणारे प्रश सोडून तुम्ही आरोग्य भरतीच्या परीक्षेची तयारी … Read more